Kontakt

Polska Sieć Handlowa „UNIA” S.A.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

NIP 813-295-17-59
REGON: 690646064

KRS: 0000101266
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, I=VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1 513 344,00 zł

MILLENIUM S.A. NR 55 1160 2202 0000 0002 6693 7606

Jacek Kluza
Prezes Zarządu

mail: j.kluza@uniahandlowa.eu

Jan Wilk
Dyrektor Handlowy

tel: +48 603 665 991
mail: j.wilk@uniahandlowa.eu

Maciej Czajka
dyrektor ds. marek własnych

tel: +48 661 431 843
mail: m.czajka@uniahandlowa.eu

Natalia Korytowska
p.o. Kierownik Biura Zarządu  

tel: +48 725 553 155
mail:    n.korytowska@uniahandlowa.eu

Obsługa biura

tel: +48 691 993 568
tel: +48 691 993 577
mail: unia@uniahandlowa.eu