Kontrahenci RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY POLSKA SIEĆ HANDLOWA UNIA S.A.
dla Kontrahentów

 

Jak przetwarzamy Państwa dane?
(Obowiązek informacyjny)

1. Zakres danych:

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego.

2. Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka POLSKA SIEĆ HANDLOWA „UNIA” S.A. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, REGON: 690646064, NIP: 8132951759, KRS: 0000101266, dalej określana jako „Spółka” lub „PSH Unia S.A.”. dalej jako („Spółka”).

3. Kontakt w sprawie danych osobowych:

Mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: adminunia@uniahandlowa.eu

4. Cele i podstawa przetwarzania:

W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

a. realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);

b. udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą we wskazanym celu marketingowym:

a. w celu oferowania Państwu przez Spółkę produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b. w celu oferowania produktów i usług na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO).

5. Odbiorcy danych:

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane przekazywane będą podmiotom świadczącym usługi doradcze, upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe, biura informacji gospodarczej, pośredniczące w zawieraniu umów, świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji, drukarskie, informatyczne i nowych technologii, marketingowe, obsługi telefonicznej i elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne).

6. Okres przechowywania:

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • czas trwania umowy,

  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  • czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,

  • do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Pouczenie o prawach:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do skargi:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Profilowanie i EOG:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych będzie miało miejsce jedynie na terytorium Polski.

9. Cofnięcie zgody:

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.