ZŁOTY PŁATNIK

Największy polski ubezpieczyciel transakcji handlowych – Spółka Euler Hermes przyznała Polskiej Sieci Handlowej „Unia” S.A. certyfikat „Złoty Płatnik”. To nie tylko ważna informacja handlowa dla naszych kontrahentów, ale najwyższa na rynku ocena etyki handlowej, która jest jednym ze standardów działania PSH „Unia” S.A.. Wobec generalnych opóźnień płatniczych na rynku FMCG tytuł „Złotego Płatnika” to także […]